Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinės parduotuvės (toliau - e-parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Pirkėjui (toliau - "Jums") teikiant užsakymą šioje internetinėje Parduotuvėje.

1.2. Jums nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu Jūs nesate susipažinęs su e-parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Jūs esate susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritariate, jeigu prieš užsakydamas prekes, Jūs patvirtinote savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Jūs sutinkate, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Tais atvejais, kai Jūs iš dalies ar visiškai nepritariate visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, Jūs privalote nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Jūs susipažinote ir besąlygiškai sutikote su visomis e-parduotuvės Taisyklėmis.

1.3. E-parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Jūs, neatsižvelgdamas į teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su e-parduotuvės Taisyklėmis, nors Jums tokia galimybė buvo suteikta.

1.4. E-parduotuvė turi teisę koreguoti Taisykles tik esant svarbiai priežasčiai ir būtinai pateikiant pakeitimo įsigaliojimo datą, kuri negali būti trumpesnė nei 7 dienos nuo paskelbimo internetinėje parduotuvėje datos. Iki pakeitimų įsigaliojimo datos Jūsų pateikti užsakymai yra realizuojami pagal anksčiau galiojusias Taisykles.


2. Asmens duomenų pateikimas

2.1. Jūs, norėdamas užsisakyti prekių iš e-parduotuvės galite tai padaryti neprisiregistravęs arba turite užsiregistruoti e-parduotuvėje, įvedę savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.

2.2. E-parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas nesuteikia jai teisių siųsti Jums informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Jūsų pageidavimu gauti informacinius pranešimus, Jums sudaroma galimybė tokius pranešimus užsisakyti. Jums nepageidaujant gauti informacinių pranešimų, Jums sudaroma galimybė tokių pranešimų atsisakyti.

2.3. Jūs, užsiregistruodamas e-parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigojate saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Jūs atskleidžiate savo prisijungimo duomenis, e-parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.


3. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

3. 1 .Jūs apsilankęs e-parduotuvės tinklalapyje pasirenkate Jums tinkančias prekes. Jūsų pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas.

3.2. Pasirinkdamas prekes Jūs patvirtinate turintis pakankamai kompetencijos pasirinkti tinkamų savybių prekes.

3.3. Suformavus prekių užsakymą, Jūs turite suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3.4. Jūs turite pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo e-parduotuvėje būdų. Kartu pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš pateikiamų pristatymo būdų variantų. Jūs kartu patvirtinate, jog pasirinktu arba nustatytu laiku Jūs sutinkate būti užsakyme nurodytu adresu arba bus Jūsų atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.

3.5.Jums patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į e-parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna e-parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai e-parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinkote.

3.6. Jums  pateikus užsakymą, e-parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Jums elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Jei užsakymas neapmokamas per 7 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

3.7. Jūsų pateiktas užsakymas saugomas e-parduotuvės duomenų bazėje. 

3.8. Užsakymas yra atšaukiamas per įmanomai trumpiausią laiką, kai Klientas kreipiasi į e-parduotuvę nurodytais Klientų aptarnavimo kontaktais ir išreiškia norą atšaukti Užsakymą.


4. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

4.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės e-parduotuvėje.

4.2. E-parduotuvė nurodo, o Jūs patvirtinate, jog esate susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos e-parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamos techninės įrangos ypatybių.

 4.3. Jūs sutinkate, jog Jums elektroniniu būdu pateikus užsakymą e-parduotuvėje, už prekes Jūs įsipareigojate mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

 4.4. Kainos e-parduotuvėje ir užsakyme nurodomos su Pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

4.5. E-parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Jums perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Jūs privalote nedelsiant pranešti apie tai e-parduotuvei el. paštu arba kitais jos nurodytais kanalais, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl e-parduotuvės kaltės.

4.6. E-parduotuvės įsipareigojimai:

4.6.1. E-parduotuvė įsipareigoja parduoti prekes, kurios turi apibrėžtą galiojimo terminą.

4.6.2. E-parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

4.6.3. E-parduotuvė įsipareigoja pateikti Jūsų užsakyme nurodytą prekių kiekį. E-parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Jūs neteisingai nurodė duomenis užsakyme.

4.6.4. E-parduotuvė visais atvejais pateikia Jums prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.

4.6.5. Tais atvejais kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, 

e-parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

4.6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

4.6.7. E-parduotuvė įsipareigoja priimti brokuotas prekes ir pakeisti jas kokybiškomis. Jei E-parduotuvė neturi panašių prekių, tuomet E-parduotuvė Jums grąžina pinigus už brokuotas prekes.

4.6.8. Jūs turite teisę kokybiškas prekes, be jokios paaiškinamos priežasties grąžinti per 14 dienų nuo jų įsigijimo. Tokiu atveju transporto išlaidas apmokate Jūs. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistos, nenaudotos, tinkamos vėl parduoti, originalioje pakuotėje ir kitaip atitikti pirkimo metu buvusią būklę.

4.6.9.Jūs apmokate tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas (prekių siuntimo išlaidas). 4.6.10. Prekių grąžinimas netaikomas supakuotoms Prekėms, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

4.6.11. Prekių grąžinimas netaikomas pagal specialius Jūsų nurodymus pagamintoms Prekėms, kurios gaminamos atsižvelgiant į Jūsų asmeninį pasirinkimą ar nurodymą arba Prekėms, kurios yra aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms.

4.6.12. E-parduotuvė įsipareigoja nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo Jūsų pranešimo apie prekių atsisakymą, grąžinti visus atliktus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas. E-parduotuvė atlieka pinigų grąžinimą tuo pačiu būdu, kuriuo apmokėjote Jūs.


5. Apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Jūs atsiskaitote už savo užsakytas prekes vienu iš e-parduotuvėje užsakymo metu nurodomu būdų.

5. 2. Jūs įsipareigojate už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, Jūs prarandate teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Jūsų užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik e-parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes. 


6. Prekių išsiuntimas ir pristatymas

6.1.Jūs, užsakydamas prekes, įsipareigojate nurodyti prekių pristatymo vietą.

6.2. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Jeigu Klientas pateikia klaidingą adresą, kuriuo išsiunčiamas užsakymas, jis prisiima atsakomybę ir papildomus siuntimo kaštus.

6.3.Prekės pristatomos vienu iš Jūsų pasirinktų būdų, pateiktų  e-parduotuvėje.

6.4. Jei prie prekės nurodomas prekės likutis mūsų sandėlyje, tai ši informacija yra orientacinė prekių likučių informacija, kuri gali pakisti užsakymo vykdymo metu ir kuri negarantuoja, kad užsakymo vykdymo metu prekė tikrai bus mūsų sandėlyje. 

6.5. E-parduotuvėje prie kiekvienos prekės yra pateikiama informacija apie prekių kiekius ir gavimo terminus. Jei užsakymą sudaro keletas prekių, iš kurių dalies tuo momentu trūksta, Jūs esate informuojamas apie trūkstamų prekių gavimo terminus bei aktualius vėlavimus.

6.6. Pristatymo terminas yra pateikiamas užsakyme ir skaičiuojamas nuo užsakymo datos. Jeigu prekės yra sandėlyje, tai užsakymas bus paruoštas per 1 darbo dieną po apmokėjimo gavimo. 

6.7. E-parduotuvė neatsako už užsakymų pristatymo vėlavimus dėl kurjerių tarnybos kaltės arba Jums nurodžius klaidingą adresą.

6.8. Prekių pristatymo metu, dalyvaujant kurjeriui ar pašto darbuotojui, Jūs turi teisę patikrinti, ar siunta nebuvo atidaryta, ar pažeista pristatymo metu. Jeigu pakuotė buvo atidaryta ar pažeista transportavimo metu, Jūs privalote kartu su kurjeriu ar pašto darbuotoju surašyti aktą bei el. paštu informuoti e-parduotuvę.

6.9. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas pagal prekių svorį ir pristatymo vietą. Mokestis yra automatiškai paskaičiuojamas vykdant užsakymą ir yra matomas prieš galutinai patvirtinant užsakymą.


7. Komentarų talpinimas

7.1. Visas komentarų talpinimo Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja E-parduotuvė. Bet koks komentaro talpinimas e-parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.

7.2. E-parduotuvė visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu pasilieka teisę šalinti bet kokius Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.

7.3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą e-parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.


8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Visi pranešimai e-parduotuvei turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais.

8.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

8.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.